امروزه نرم افزارهای پزشکی طرفداران زیادی بین مدیران مراکز پیدا کرده اند

در این وبلاگ جهت سهولت در انتخاب شماعزیزان، به نقد و بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

اولین نرم افزار مورد بحث ، نرم افزار آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی است. یک نرم افزار آزمایشگاه خوب چگونه است؟اولین بحث را در صفحه معرفی شده، بخوانید.